Stress en Burn-out 

Klachten door stress

Een beetje stress is helemaal niet erg, maar als je veel of langdurige stress hebt dan kan dit zich uiten in minder levenslust, niet of nauwelijks kunnen genieten en vaak meerdere mentale en fysieke klachten. Mochten de klachten langer dan een half jaar duren en ben je volledig uitgeput, zowel fystiek als mentaal dan kan dit wijzen op een burn-out. Vaak komt dit niet voort uit een specifiek aanleiding, maar vaak een combinatie van factoren, die zowel werk- als relatie gerelateerd zijn. Ook karaktereigenschappen kunnen hierbij een rol spelen.

Samen gaan we kijken en werken aan de mogelijke aanleiding van de klachten. Allerlei therapieën kunnen hierbij werkzaam zijn, evenals tips/adviezen en ademhalingsoefeningen.

5 Tips om niet in een dip te raken…..

5 Tips om niet in een dip te raken…..

Depressie en compensatie

Depressie en compensatie

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?