Regressietherapie

Met regressietherapie kan een breed scala aan problemen en klachten aangepakt worden. Uitgangspunt van de therapie is dat elke klacht een oorzaak heeft en deze meestal te vinden is in (onbewuste) ervaringen in het verleden. Door deze oorzaken op te sporen en (alsnog) te verwerken kunnen de daarmee samenhangende problemen en klachten in je dagelijks leven worden verholpen, verminderd of op z’n minst verlicht. Daarnaast kan inzicht een belangrijke bijdrage leveren aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving.

Hoe werkt het?

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intake plaats, waarin er vanzelfsprekend ruime aandacht is voor je probleem of klacht: waarvoor kom je in therapie en wat wil je met de sessies bereiken? Daarnaast neem ik samen met jou ‘je leven door’, dat wil zeggen alles wat voor de therapie van belang kan zijn. Hierin komt al snel de rode draad in je leven naar boven, een thema waar je vaker tegenaan loopt. Deze rode draad blijkt op een dieper niveau vaak samen te hangen met datgene waarvoor je in therapie komt.

Na de intake volgt een aantal sessies. Sommige cliënten hebben aan 1 of 2 voldoende, vaak zijn meer sessies nodig: het gemiddelde ligt op 5 à 6, maar er zijn ook mensen die meer dan 10 sessies nodig hebben. Het aantal sessies is mede afhankelijk van de klacht waar je mee komt en de bereidheid (en gelegenheid) om aan jezelf te werken.

Vervolgens ga ik samen met je terug naar ervaringen in het verleden waar die thematiek speelde of is ontstaan. Je onderbewuste selecteert zelf waar gewerkt moet worden, m.a.w. welke ervaringen het sterkst met je probleem van nu verbonden zijn. Ervaringen in het verleden kunnen gisteren hebben plaatsgevonden, 10 jaar geleden, in je jeugd, babytijd of zoveel te eerder. Tijdens een herbeleving beleef je de ervaring zodanig dat de onverwerkte elementen op emotioneel, lichamelijk en mentaal niveau alsnog worden verwerkt.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het elliptisch bewustzijn, iets wat op een natuurlijke manier ontstaat door taalgebruik en concentratie. Dit is te vergelijken met het zó opgaan in een spannende film of boeiend boek dat je directe omgeving als het ware naar de achtergrond verdwijnt. Tegelijkertijd ben je je wél van deze omgeving bewust. Dit “elliptisch bewustzijn” betekent dat je voor 50 procent in de herbeleving aanwezig bent en voor 50 procent in het hier en nu. Door dit dubbele bewustzijn kun je goed ontdekken hoe die vroegere ervaring tot op dit moment heeft doorgewerkt.

Tenslotte besteden we aandacht aan een goede afronding en integratie van de ervaring. Door deze vorm van bewustwording kun je de ervaring een plek geven en merk je dat dit reeds een positieve invloed heeft op je kwaliteit van leven.

Alle consulten duren ongeveer 2 uur. Sessies vinden meestal eens in de 2-3 weken plaats maar kunnen ook met een andere frequentie gevolgd worden.

5 Tips om niet in een dip te raken…..

5 Tips om niet in een dip te raken…..

Depressie en compensatie

Depressie en compensatie

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?