Relatietherapie

Met relatieproblemen loop je niet te koop. Je probeert het in eerste instantie samen op te lossen. Toch kan het aanpakken van een crises in je relatie “de kans” zijn om je relatie meer te verdiepen en de intimiteit te verbeteren. Relatietherapie is niet alleen voor stellen met problemen, maar kan ook preventief ingezet worden. De uitspraak: “een relatie hoort toch vanzelf te gaan” is een veel voorkomende kreet die nogal eens wordt ingezet als het allemaal wat stroever loopt. Maar waar relaties zijn, zijn meningsverschillen en conflicten. Als je relatieproblemen hebt is dat niet per se een teken dat jullie niet goed bij elkaar passen. Relatieproblemen zijn simpelweg niet te voorkomen als je een relatie hebt. Het is heel normaal. Wanneer er veelvuldig problemen optreden die aan blijven houden dan kan het heel prettig en wenselijk zijn om samen met een derde te kijken naar patronen in zowel de relatie als in de communicatie.

Waarom in relatietherapie?

Omdat jullie er samen moeilijk uitkomen of omdat het prettig is om een onafhankelijk deskundig persoon jullie bewust te laten maken van jullie, mogelijk persoonlijke en dus ook gemeenschappelijke problematiek. Jullie gaan je bewuster worden van gedrag in de relatie en ook van elkaars persoonlijke behoeften en eigen handelen en functioneren. Zo bouwen jullie samen aan een goed fundament waarop jullie (weer) leren commitment te maken.

Anno 2021 wordt er nogal wat verwacht van liefdesrelaties. We leven in een drukke, hectische wereld, waarin we proberen op alle terreinen van het leven goed te functioneren op het gebied van werk, ons sociaal leven en relaties.

Redenen om in relatietherapie te gaan
 • Afnemend vertrouwen in de partner.
 • Je voelt je eenzaam in je relatie, jullie zijn onbedoeld uit elkaar gegroeid.
 • Er is een buitenechtelijke relatie, of een van beide is verliefd op een ander.
 • Er is veel jaloezie in de relatie.
 • Er zijn problemen op het seksuele vlak, de een wil meer, de ander minder.
 • Er zijn (jonge) kinderen die de aandacht opslokken en jullie missen elkaar en zijn elkaar kwijt geraakt.
 • Als een van de partners zich pijnlijk geremd of zich beperkt voelt door de relatie en zich daardoor niet kan ontplooien.
 • Er zijn problemen in de nieuwe relatie als samengesteld gezin.
 • Je hebt het gevoel dat je niet met je partner kunt praten.
 • Verslavingen.
 • Ziekte.
 • Financiële problemen.
Wat ga je bij een relatietherapeut doen?

In een eerste gesprek gaan we samen vaststellen wat er aan de relatie mankeert en als dat eenmaal helder is dan worden er suggesties gedaan over de aanpak. Hierbij is het van belang dat het voor beide partijen werkbaar is.

Er wordt een aantal sessies ingepland en ook vindt er een individueel gesprek plaats waarin ruimte is om wat dieper op persoonlijke wensen en achtergronden in te gaan.

Natuurlijk is er niet alleen aandacht voor de problemen, maar wat net zo belangrijk is, is dat de positieve punten aandacht krijgen en versterkt worden tijdens het proces. Werken aan een emotioneel banktegoed.

5 Tips om niet in een dip te raken…..

5 Tips om niet in een dip te raken…..

Depressie en compensatie

Depressie en compensatie

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?