EMDR

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging het alsnog minder gevoelig worden en opnieuw verwerken van nare ervaringen en nare gevoelens.

EMDR is een kortdurende en krachtige behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis die je heb meegemaakt. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, een beeld dat je ziet of een gedachte die je niet meer kunt herleiden, de beelden en de gevoelens aan een gebeurtenis of onbewuste ervaringen levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR

EMDR werkt zeer effectief bij mensen die last (blijven) houden of hebben van de gevolgen van;

 • een ongeval
 • seksueel geweld of een geweldsincident
 • pesterijen of krenkingen
 • faalangst
 • examenvrees
 • onvoldoende verliesverwerking/rouw
 • extreme beleving van een gebeurtenis
 • paniekklachten
 • specifieke fobieën, agorafobie (pleinvrees)
 • moeilijk te veranderen gedrag, waarbij diepgewortelde overtuigingen zoals een negatief zelfbeeld een rol spelen

Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten zoals bijvoorbeeld;

 • Prikkelbaarheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van gevoelens
 • Intense reacties van angst
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving

EMDR is een veilige behandelmethode. Het informatie-verwerkingssysteem in de hersenen wordt nagebootst en gestimuleerd. Hierdoor kan in een relatief korte tijd resultaat worden behaald. EMDR veroorzaakt veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. 

EMDR behandeling

De EMDR therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken of een gebeurtenis die nog gaat komen waar je angstig voor bent, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Mochten de herinneringen niet herinnert worden en ben je je niet bewust wat de oorzaak kan zijn, dan nog kan EMDR effectief zijn. 

Terwijl je denkt aan de nare gebeurtenis of de angstige situatie, beweeg ik met mijn hand voor je ogen heen en weer, je volgt met je ogen de hand. Ook gebruik ik audioklikjes die je om en om in je oren hoort tikken. Tussendoor vraag ik wat er in je opkomt en gaan we verder met een nieuwe set audioklikjes of oogbewegingen. Dit herhalen we net zo lang totdat de emotionele lading gezakt is.

Dit zal er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.
Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven.

Werkt EMDR?

Dat EMDR therapie werkt bij trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR therapie. Dit maakt EMDR therapie op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

Verschil tussen EMDR en Regressietherapie?

Het principe van EMDR en Regressietherapie is het zelfde.
Er is wel een verschil in methode;
Bij EMDR wordt de oorzaak van het probleem consequent benaderd vanuit het hier en nu. Bij Regressietherapie ontstaat ook inzicht over de oorzaak van de klacht. EMDR zoekt de kern van de nare emotie zoals die nu wordt beleefd en ontlaadt deze.

5 Tips om niet in een dip te raken…..

5 Tips om niet in een dip te raken…..

Depressie en compensatie

Depressie en compensatie

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?

Heb jij bindingsangst of verlatingsangst?